heartbeat project

Et spennende prosjekt i samarbeid med Henrik Angermund og Ekstremsportveko. Henrik har laget tonene, og veko har klippet.

Beaten er bestemt av pulsen til Jamie Sutton og meg, han i kayak og meg flyvende fra fjell.

de første 6 min 50 sek er med Jamie og etter dette er det min puls som bestemmer beaten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s